Дорогие братья и сестры. О. Иоанн подготовил чин 12 Евангелий для домашнего прочтения. Это очень большой чин, и если для Вас физически тяжело прочесть весь чин, то можете прочитать только 12 евангельских отрывков и канон, который находится после 8 чтения.

Этот чин читается сегодня после 17.00 в удобное для Вас время. Священники нашего храма начнут эту службу в 17.00.

ПОСЛЕДОВАНИЕ СВЯТЫХ И СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ПЯТОК, НА УТРЕНИ 

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже: Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не:

Шестопсалмие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды.

Псалом 3:

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды, без поклонов.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

И исходит священник от олтаря и глаголет молитвы утренния тайно, стояй непокровен пред святыми дверьми.

Псалом 87:

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Господи помилуй 12 раз

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа на глас 8.

Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Стих 2: Пра́вде научи́теся живу́щии на земли́.

Стих 3: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Стих 4: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

И тропарь глас 8, трижды

Егда́ сла́внии ученицы́ / на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, / тогда́ Иу́да злочести́вый / сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, / и беззако́нным судия́м Тебе́, Пра́веднаго Судию́, предае́т. / Виждь, име́ний рачи́телю, / сих ра́ди удавле́ние употреби́вша! / Бежи́ несы́тыя души́, / Учи́телю такова́я дерзну́вшия. / И́же о всех благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И чтет первое Евангелие от Иоанна, Святых Страстей, зачало 46:

Слава Тебе, Господи, слава Тебе

31Когда он вышел, Иисус сказал: || ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. 32Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его. 33Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. 34Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. 35По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 36Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною. 37Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя. 38Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды. 1Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 2В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. 3И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. 4А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. 5Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? 6Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 7Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. 8Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 9Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? 10Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 11Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам. 12Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 13И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 14Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. 15Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 16И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 18Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 19Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 20В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. 21Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. 22Иуда — не Искариот — говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? 23Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. 24Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. 25Сие сказал Я вам, находясь с вами. 26Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. 27Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. || Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. 28Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня. 29И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. 30Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. 31Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда. 1Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. 2Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. 3Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. 4Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. 5Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. 6Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. 7Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, проси́те, и будет вам. 8Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. 9Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 10Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 11Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 12Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 13Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. 14Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. 15Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. 16Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. 17Сие заповедаю вам, да любите друг друга. 18Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 19Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. 20Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. 21Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня. 22Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем. 23Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. 24Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. 25Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно. 26Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; 27а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. 1Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. 2Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. 3Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. 4Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я сказывал вам о том; не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. 5А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: куда идешь? 6Но оттого, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. 7Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, 8и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 9о грехе, что не веруют в Меня; 10о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 11о суде же, что князь мира сего осужден. 12Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 13Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 14Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. 15Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. 16Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. 17Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: что это Он говорит нам: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и: Я иду к Отцу? 18Итак они говорили: что это говорит Он: «вскоре»? Не знаем, что говорит. 19Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: о том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? 20Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. 21Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. 22Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас; 23и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. || Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. 24Доныне вы ничего не просили во имя Мое; проси́те, и полу́чите, чтобы радость ваша была совершенна. 25Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. 26В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас: 27ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. 28Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу. 29Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. 30Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел. 31Иисус отвечал им: теперь веруете? 32Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною. 33Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. 1После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, 2так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. 3Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. 4Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 5И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 6Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 7Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. 9Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. 10И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 11Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. 12Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. 13Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. 14Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. 15Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 16Они не от мира, как и Я не от мира. 17Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 18Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. 19И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. 20Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 21да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино,- да уверует мир, что Ты послал Меня. 22И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 23Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены́ воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. 24Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. 25Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. 26И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. 1Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. 

Слава долготерпению Твоему Господи.

Антифон 1.

Глас 8: Кня́зи лю́дстии собра́шася на Го́спода / и на Христа́ Его́.

Тойже: Сло́во законопресту́пное возложи́ша на Мя, / Го́споди, Го́споди, не оста́ви Мене́.

Чу́вствия на́ша чи́ста Христо́ви предста́вим, / и я́ко дру́зи Его́, ду́ши на́ша пожре́м Его́ ра́ди, / и не попече́ньми жите́йскими соугнета́емся, я́ко Иу́да, / но в кле́тех на́ших возопии́м: / О́тче наш, И́же на небесе́х, / от лука́ваго изба́ви нас.

Слава и ныне Богородичен: Де́ва родила́ еси́ Неискусобра́чная, / и Де́ва пребыла́ еси́ Ма́ти Безневе́стная, / Богоро́дице Мари́е, / Христа́ Бо́га на́шего моли́ спасти́ся нам.

Антифон 2.

Глас 6: Тече́, глаго́ля Иу́да беззако́нным кни́жником: / что мне хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? / Среди́ же совещава́ющих Сам стоя́л еси́ неви́димо Совещава́емый: / Сердцеве́дче, пощади́ ду́ши на́ша.

Ми́лостию Бо́гови послу́жим, я́коже Мари́я на ве́чери, / и не стя́жим сребролю́бия, я́ко Иу́да, / да всегда́ со Христо́м Бо́гом бу́дем.

Слава и нынеБогородичен: Его́же родила́ еси́, Де́во, неизрече́нно, / вы́ну я́ко Человеколю́бца не преста́й моля́щи, / да от бед спасе́т вся к Тебе́ прибега́ющия.

Антифон 3.

Глас 2: Ла́зарева ра́ди воста́ния, Го́споди, / оса́нна Тебе́ зва́ху де́ти евре́йския, Человеколю́бче. / Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

На ве́чери Твое́й, Христе́ Бо́же, / ученико́м Твои́м предглаго́лал еси́: / еди́н от вас преда́ст Мя. / Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

Иоа́нну вопроси́вшу: / Го́споди, предая́й Тя кто есть? / Того́ хле́бом показа́л еси́. / Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

На три́десятих сре́бреницех, Го́споди, / и на лобза́нии льсти́вном, / иска́ху иуде́е уби́ти Тя. / Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

На умове́нии Твое́м, Христе́ Бо́же, / ученико́м Твои́м повеле́л еси́: / си́це твори́те, я́коже ви́дите. / Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

Бди́те и моли́теся, да не вни́дете в напа́сть, / ученико́м Твои́м, Христе́ Бо́же наш, глаго́лал еси́. / Беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

Слава и ныне Богородичен: Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, / я́ко все по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, / я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.

Седален.

Глас 7: На ве́чери ученики́ пита́я, / притворе́ние преда́ния ве́дый, / на ней Иу́ду обличи́л еси́, / неиспра́вленна у́бо сего́ ве́дый, / позна́ти же всем хотя́, я́ко во́лею преда́лся еси́, / да мир исхити́ши от чужда́го. / Долготерпели́ве, сла́ва Тебе́.

И чтем  второе Евангелие,от Иоанна, зачало 58:

1Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его.2Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. 3Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. 4Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? 5Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. 6И когда сказал им: это Я, они отступили назад и пали на землю. 7Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. 8Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут, 9да сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого. 10Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. 11Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец? 12Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его, 13и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. 14Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. 15За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. 16А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел, и сказал придвернице, и ввел Петра. 17Тут раба придверница говорит Петру: и ты не из учеников ли Этого Человека? Он сказал: нет. 18Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. 19Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. 20Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. 21Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил. 22Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? 23Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня? 24Анна послал Его связанного к первосвященнику Каиафе. 25Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: нет. 26Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с Ним в саду? 27Петр опять отрекся; и тотчас запел петух. 28От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху. 

Слава долготерпению Твоему Господи.

По Евангелии же поем антифон 4.

Глас 5: Днесь Иу́да оставля́ет Учи́теля, / и прие́млет диа́вола, / ослепля́ется стра́стию сребролю́бия, / отпа́дает Све́та омраче́нный. / Ка́ко бо можа́ше зре́ти, / Свети́ло прода́вый на три́десятих сре́бреницех? / Но нам возсия́ Страда́вый за мир. / К Нему́же возопии́м: / пострада́вый и сострада́вый челове́ком, / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Днесь Иу́да притворя́ет богоче́стие, / и отчужда́ется дарова́ния, / сый учени́к быва́ет преда́тель. / Во обы́чном лобза́нии лесть покрыва́ет, / и предпочита́ет Влады́чния любве́, / несмы́сленно рабо́тати сребролю́бию, / наста́вник быв собо́рища беззако́ннаго. / Мы же иму́ще спасе́ние Христа́, / Того́ просла́вим.

Глас 1: Братолю́бие стя́жим я́ко во Христе́, бра́тия, / а не неми́лостивное е́же к бли́жним на́шим, / да не я́ко раб осу́димся неми́лостивый, пе́нязей ра́ди, / и я́ко Иу́да раска́явшеся, ничто́же по́льзуемся.

Слава и ныне Слава и нынеБогородичен: Пресла́вная о Тебе́ глаго́лашася везде́, / я́ко родила́ еси́ пло́тию всех Творца́, / Богоро́дице Мари́е, / Всепе́тая и Неискусобра́чная.

Антифон 5.

Глас 6: Учени́к Учи́теля соглаша́ше це́ну, / и на три́десятих сре́бреницех продаде́ Го́спода, / лобза́нием льсти́вным предая́ Его́ / беззако́нником на смерть.

Днесь глаго́лаше Зижди́тель небесе́ и земли́ Свои́м ученико́м: / прибли́жися час и приспе́ Иу́да предая́й Мене́, / да никто́же отве́ржется Мене́, / ви́дя Мя на Кресте́ посреде́ двою́ разбо́йнику. / Стражду́ бо я́ко челове́к, / и спасу́ я́ко Человеколю́бец, в Мя ве́рующия.

Слава и нынеБогородичен: Неизрече́нно в после́дняя заче́ншая, / и ро́ждшая Созда́теля Твоего́, / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Антифон 6.

Глас 7: Днесь бдит Иу́да преда́ти Го́спода, / Преве́чнаго Спа́са ми́ра, / И́же от пяти́ хлеб насы́тившаго мно́жества. / Днесь беззако́нный отмета́ется Учи́теля, / учени́к быв, Влады́ку предаде́, / сребро́м продаде́, ма́нною насы́тившаго челове́ка.

Днесь Кресту́ пригвозди́ша иуде́е Го́спода, / пресе́кшаго мо́ре жезло́м, / и прове́дшаго их в пусты́ню. / Днесь копие́м ре́бра Его́ прободо́ша, / я́звами ра́нившаго их ра́ди Еги́пта, / и же́лчию напои́ша, / ма́нну пи́щу им одожди́вшаго.

Го́споди, на страсть во́льную прише́д, / вопия́л еси́ ученико́м Твои́м: / а́ще и еди́наго часа́ не возмого́сте бде́ти со Мно́ю, / ка́ко обеща́стеся умре́ти Мене́ ра́ди? / Поне́ Иу́ду зри́те, ка́ко не спит, / но тщи́тся преда́ти Мя беззако́нным. / Воста́ните, моли́теся, / да не кто Мене́ отве́ржется, зря Мене́ на Кресте́. / Долготерпели́ве, сла́ва Тебе́.

Слава и нынеБогородичен: Ра́дуйся, Богоро́дице, / Невмести́маго в небесе́х вмести́вшая во утро́бе Твое́й. / Ра́дуйся, Де́во, проро́ков пропове́дание, / Е́юже нам возсия́ Емману́ил. / Ра́дуйся, Ма́ти Христа́ Бо́га.

Седален, глас 7:

Кий тя о́браз, Иу́до, преда́теля Спа́су соде́ла? / Еда́ от ли́ка тя апо́стольска разлучи́? / Еда́ дарова́ния исцеле́ний лиши́? / Еда́ со о́неми вечеря́в, тебе́ от трапе́зы отри́ну? / Еда́ ины́х но́ги умы́в, твои́ же презре́? / О коли́ких благ непа́мятлив был еси́! / И твой у́бо неблагода́рный облича́ется нрав. / Того́ же безме́рное пропове́дуется долготерпе́ние, / и ве́лия ми́лость.

Евангелие 3-е от Матфеа, зачало 109:

Слава Тебе, Господи, слава Тебе

57А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. 58Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова; и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. 59Первосвященники и старейшины и весь синедрион* искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, 60и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля 61и сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. 62И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь? что́ они против Тебя свидетельствуют? 63Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? 64Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне у́зрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. 65Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что́ еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его! 66как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти. 67Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам 68и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя? 69Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином. 70Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь. 71Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем. 72И он опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека. 73Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. 74Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг  запел петух.75И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько. 

Слава долготерпению Твоему Господи.

Антифон 7.

Глас 8: Е́мшим Тя беззако́нным, / претерпева́я, си́це вопия́л еси́, Го́споди: / а́ще и порази́сте Па́стыря, / и расточи́сте двана́десять ове́ц ученики́ Моя́, / можа́х вя́щше, не́жели двана́десять легео́нов предста́вити А́нгелов. / Но долготерплю́, да испо́лнятся, / я́же яви́х вам проро́ки Мои́ми, / безве́стная и та́йная. / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Три́щи отве́ргся Петр, / а́бие рече́нное ему́ разуме́, / но принесе́ к Тебе́ сле́зы покая́ния: / Бо́же, очи́сти мя, и спаси́ мя.

Слава и ныне Богородичен: Я́ко врата́ спаси́тельная, / и рай кра́сный, и Све́та присносу́щнаго о́блак, / су́щую Святу́ю Де́ву, воспои́м вси / глаго́люще Ей, е́же ра́дуйся.

Антифон 8.

Глас 2: Рцы́те, беззако́ннии, / что слы́шасте от Спа́са на́шего? / Не зако́н ли положи́, и проро́ческая уче́ния? / Ка́ко у́бо помы́слисте Пила́ту преда́ти, / И́же от Бо́га, Бо́га Сло́ва, / и Изба́вителя душ на́ших?

Да ра́спнется, вопия́ху / Твои́х дарова́ний при́сно наслажда́ющиися, / и злоде́я вме́сто Благоде́теля / проша́ху прия́ти, пра́ведников уби́йцы, / молча́л же еси́ Христе́, терпя́ их суровство́, / пострада́ти хотя́ и спасти́ нас, / я́ко Человеколю́бец.

Слава и ныне Богородичен: Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, / Ты, И́же от Тебе́ Ро́ждшагося, моли́, Богоро́дице Де́во, / мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. / Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, / я́ко Ми́лостив есть, и спасти́ моги́й, / И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Антифон 9.

Глас 3: Поста́виша три́десять сре́бреников, це́ну цене́ннаго, / Его́же оцени́ша от сыно́в Изра́илевых. / Бди́те и моли́теся, да не вни́дете во искуше́ние, / дух у́бо бодр, плоть же немощна́: / сего́ ра́ди бди́те.

Да́ша в снедь Мою́ желчь, / и в жа́жду Мою́ напои́ша Мя о́цта. / Ты же, Го́споди, / возста́ви мя, и возда́м им.

Слава и ныне Богородичен: И́же от язы́к, пое́м Тя, Богоро́дице Чи́стая, / я́ко Христа́ Бо́га на́шего родила́ еси́, / от кля́твы челове́ки Тобо́ю свобо́ждшаго.

Седален, глас 8:

О ка́ко Иу́да иногда́ Твой учени́к, / преда́тельству поуча́шеся на Тя, / свечеря́ льсти́вно, наве́тник и непра́ведник, / шед, рече́ свяще́нником: / что ми подае́те и преда́м вам О́наго, / зако́н разори́вшаго и оскверни́вшаго суббо́ту? / Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие 4-е, от Иоанна, зачало 59:

Слава Тебе, Господи, слава Тебе

28От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху. 29Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сего? 30Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе. 31Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого,- 32да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет. 33Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский? 34Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? 35Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? 36Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. 37Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. 38Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем. 39Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? 40Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник. 1Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. 2И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу, 3и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его по ланитам. 4Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины. 5Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се , Человек! 6Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: || распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины. 7Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим. 8Пилат, услышав это слово, больше убоялся. 9И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. 10Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? 11Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе. 12С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю. 13Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифо́стротон*, а по-еврейски Гаввафа. 14Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! 15Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. 16Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. 

Слава долготерпению Твоему Господи.

Антифон 10.

Глас 6: Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, / наг на суде́ стоя́ше, / и в лани́ту ударе́ние прия́т от рук, и́хже созда́, / беззако́ннии же лю́дие на Кресте́ пригвозди́ша Го́спода Сла́вы, / тогда́ заве́са церко́вная раздра́ся, / со́лнце поме́рче, не терпя́ зре́ти Бо́га досажда́ема, / Его́же трепе́щут вся́ческая. Тому́ поклони́мся.

Учени́к отве́ржеся, / разбо́йник возопи́: / помяни́ мя, Го́споди, / во Ца́рствии Твое́м.

Слава и ныне, Богородичен: Умири́ мир, от Де́вы изво́ливый, Го́споди, / плоть носи́ти за рабы́, / да согла́сно Тебе́ славосло́вим, Человеколю́бче.

Антифон 11.

Глас 6: За блага́я, я́же сотвори́л еси́, Христе́, ро́ду евре́йскому, / распя́ти Тя осуди́ша, / о́цта и же́лчи напои́вше Тя. / Но даждь им, Го́споди, по дело́м их, / я́ко не разуме́ша Твоего́ снизхожде́ния.

О преда́тельстве не дово́льни бы́ша, Христе́, ро́ди евре́йстии, / но покива́ху глава́ми свои́ми, / хулу́ и руга́ние принося́ще. / Но даждь им, Го́споди, по дело́м их, / я́ко не разуме́ша Твоего́ смотре́ния.

Ниже́ земля́ я́ко потрясе́ся, / ниже́ ка́мение я́ко разсе́деся, евре́ов увеща́ша, / ниже́ церко́вная заве́са, ниже́ ме́ртвых воскресе́ние. / Но даждь им, Го́споди, по дело́м их, / я́ко тще́тным на Тя поучи́шася.

Слава и ныне, Богородичен: Бо́га от Тебе́ воплоще́ннаго / позна́хом, Богоро́дице Де́во, / Еди́на Чи́стая, Еди́на Благослове́нная, / тем непреста́нно Тя, воспева́юще, велича́ем.

Антифон 12.

Глас 8: Сия́ глаго́лет Госпо́дь иуде́ом: / лю́дие Мои́, что сотвори́х вам? / Или́ чим вам стужи́х? / Слепцы́ ва́ша просвети́х, / прокаже́нныя очи́стих, / му́жа, су́ща на одре́, возста́вих. / Лю́дие Мои́, что сотвори́х вам, / и что Ми возда́сте? / За ма́нну желчь, за во́ду о́цет, / за е́же люби́ти Мя, ко Кресту́ Мя пригвозди́сте. / Ктому́ не терплю́ про́чее, / призову́ Моя́ язы́ки, / и ти́и Мя просла́вят со Отце́м и Ду́хом, / и Аз им да́рую живо́т ве́чный.

Днесь церко́вная заве́са / на обличе́ние беззако́нных раздира́ется, / и со́лнце лучи́ своя́ скрыва́ет, / Влады́ку зря распина́ема.

Законополо́жницы Изра́илевы, иуде́е и фарисе́е, / лик апо́стольский вопие́т к вам: / се Храм, Его́же вы разори́сте, / се А́гнец, Его́же вы распя́сте и гро́бу преда́сте, / но вла́стию Свое́ю воскре́се. / Не льсти́теся, иуде́е, / Той бо есть, И́же в мо́ри спасы́й, / и в пусты́ни пита́вый. / Той есть Живо́т, и Свет, и Мир ми́рови.

Слава и ныне Богородичен: Ра́дуйся, врата́ Царя́ Сла́вы, / я́же Вы́шний Еди́н про́йде, / и па́ки запечатле́нна оста́ви, / во спасе́ние душ на́ших.

Седален, глас 8:

Егда́ предста́л еси́ Каиа́фе, Бо́же, / и преда́лся еси́ Пила́ту, Судие́, / небе́сныя си́лы от стра́ха поколеба́шася. / Егда́ же возне́слся еси́ на дре́во, / посреде́ двою́ разбо́йнику, / вмени́лся еси́ с беззако́нными, Безгре́шне, / за е́же спасти́ челове́ка. / Незло́биве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие 5-е, от Матфеа, зачало 111:

Слава Тебе, Господи, слава Тебе

3Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, 4говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что́ нам до того? смотри сам. 5И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. 6Первосвященники, взяв сребреники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. 7Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников; 8посему и называется земля та «землею крови» до сего дня. 9Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли тридцать сребреников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, 10и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. 11Иисус же стал пред правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь. 12И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. 13Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? 14И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. 15На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. 16Был тогда у них известный узник, называемый Варавва; 17итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом? 18ибо знал, что предали Его из зависти. 19Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него. 20Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. 21Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву. 22Пилат говорит им: что́ же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят. 23Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет распят. 24Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. 25И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших. 26Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. 27Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию*, собрали на Него весь полк 28и, раздев Его, надели на Него багряницу; 29и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! 30и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. 31И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие. 32Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили нести крест Его. 

Слава долготерпению Твоему Господи.

Антифон 13.

Глас 6: Собра́ние иудейское у Пила́та / испроси́ша распя́ти Тя, Го́споди, / вины́ бо в Тебе́ не обре́тше, / пови́ннаго Вара́вву свободи́ша, / и Тебе́, Пра́веднаго, осуди́ша, / скве́рнаго уби́йства грех насле́довавше. / Но даждь им, Го́споди, воздая́ние их, / я́ко тще́тным на Тя поучи́шася.

Его́же вся ужаса́ются и трепе́щут, / и всяк язы́к пое́т Христа́, / Бо́жию Си́лу и Бо́жию Прему́дрость, / свяще́нницы за лани́ту уда́риша, / и да́ша Ему́ желчь, / и вся пострада́ти изво́ли, / спасти́ ны хотя́ от беззако́ний на́ших Свое́ю Кро́вию, / я́ко Человеколю́бец.

Слава и ныне. Богородичен: Богоро́дице, ро́ждшая сло́вом па́че сло́ва, / Созда́теля Своего́, / Того́ моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Антифон 14.

Глас 8: Го́споди, И́же разбо́йника спу́тника прие́мый, / в кро́ви ру́це оскверни́вшаго, / и нас с ним причти́, / я́ко Благ и Человеколю́бец.

Мал глас испусти́ разбо́йник на кресте́, / ве́лию ве́ру обре́те / во еди́ном мгнове́нии спасе́ся / и пе́рвый, ра́йская врата́ отве́рз, вни́де. / И́же того́ покая́ние восприе́мый, / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Слава и ныне Богородичен: Ра́дуйся, А́нгелом ра́дость ми́ра прие́мшая. / Ра́дуйся, ро́ждшая Творца́ Твоего́ и Го́спода. / Ра́дуйся, сподо́бльшаяся бы́ти Ма́ти Бо́жия.

Антифон 15.

Глас 6: Днесь ви́сит на дре́ве, / И́же на вода́х зе́млю пове́сивый, / венце́м от те́рния облага́ется, / И́же А́нгелов Царь; / в ло́жную багряни́цу облача́ется, / одева́яй не́бо о́блаки; / зауше́ние прия́т, И́же во Иорда́не свободи́вый Ада́ма; / гвоздьми́ пригвозди́ся Жени́х Церко́вный; / копие́м прободе́ся Сын Де́вы. / Покланя́емся страсте́м Твои́м, Христе́. / Покланя́емся страсте́м Твои́м, Христе́. / Покланя́емся страсте́м Твои́м, Христе́, / покажи́ нам и сла́вное Твое́ Воскресе́ние.

Не я́ко иуде́е пра́зднуем, / и́бо Па́сха на́ша за ны пожре́ся Христо́с, / но очи́стим са́ми себе́ от вся́кия скве́рны, / и чи́сте помо́лимся Ему́: / воскресни́, Го́споди, спаси́ нас, / я́ко Человеколю́бец.

Крест Твой, Го́споди, / жизнь и заступле́ние лю́дем Твои́м есть, / и нань наде́ющеся, / Тебе́ распя́таго Бо́га на́шего пое́м, поми́луй нас.

Слава и ныне Богородичен: Ви́дящи Тя ви́сима, Христе́, / Тебе́ Ро́ждшая вопия́ше: / что стра́нное е́же ви́жду та́инство, Сы́не Мой? / Ка́ко на дре́ве умира́еши пло́тию водруже́н, / Жи́зни Пода́телю?

Седален, глас 4:

Искупи́л ны еси́ от кля́твы зако́нныя / Честно́ю Твое́ю Кро́вию, / на кресте́ пригвозди́вся, и копие́м пробо́дся, / безсме́ртие источи́л еси́ челове́ком, / Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Евангелие 6-е, от Марка, зачало 67:

Слава Тебе, Господи, слава Тебе

16А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, 17и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него; 18и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! 19И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему. 20Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять Его. 21И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Его. 22И привели Его на место Голгофу, что́ значит: Лобное место. 23И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял. 24Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что́ взять. 25Был час третий, и распяли Его. 26И была надпись вины Его: Царь Иудейский. 27С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону Его. 28И сбылось слово Писания: и к злодеям причтен. 29Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три дня созидающий! 30спаси Себя Самого и сойди со креста. 31Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а Себя не может спасти. 32Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним поносили Его. 

Слава долготерпению Твоему Господи.

Таже блаженны, поставим стихов 8, глас 4.

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Дре́вом Ада́м рая́ бысть изселе́н, / дре́вом же кре́стным разбо́йник в рай всели́ся. / Ов у́бо вкушь, за́поведь отве́рже Сотво́ршаго, / ов же сраспина́емь, Бо́га Тя испове́да тая́щагося: / помяни́ и нас во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Зако́ну Творца́ от ученика́ купи́ша беззако́ннии и, / я́ко законопресту́пника, Того́ Пила́тову суди́щу предста́виша, зову́ще: / распни́, в пусты́ни сим Маннода́вшаго. / Мы же, пра́веднаго разбо́йника подража́вше, ве́рою зове́м: / помяни́ и нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Богоуби́йц собо́р, иуде́йский язы́к беззако́нный, / к Пила́ту неи́стовне зовы́й, и глаго́лаше: / распни́ Христа́ непови́ннаго, / Вара́вву же па́че нам отпусти́. / Мы же веща́им к Нему́ разбо́йника благоразу́мнаго глас: / помяни́ и нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Живоно́сная Твоя́ ре́бра, / я́ко из Еде́ма исто́чник источа́ющая, / Це́рковь Твою́, Христе́, я́ко слове́сный напая́ет рай, / отсю́ду разделя́яся я́ко в нача́ла, в четы́ри Ева́нгелия, / мир напая́я, тварь веселя́, и язы́ки ве́рно науча́я / покланя́тися Ца́рствию Твоему́.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Распя́лся еси́ мене́ ра́ди, / да мне источи́ши оставле́ние; / прободе́н был еси́ в ре́бра, да ка́пли жи́зни источи́ши ми; / гвоздьми́ пригвозди́лся еси́, / да аз глубино́ю Страсте́й Твои́х / к высоте́ держа́вы Твоея́ уверя́емь, зову́ Ти: / Живода́вче Христе́, сла́ва Кресту́, Спа́се, и стра́сти Твое́й.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.

Распина́ему Тебе́, Христе́, / вся тварь, ви́дящи, трепета́ше, / основа́ния земли́ колеба́хуся стра́хом держа́вы Твоея́, / свети́ла скрыва́хуся, и церко́вная раздра́ся заве́са, / го́ры вострепета́ша и ка́мение разсе́деся, / и разбо́йник ве́рный зове́т с на́ми, Спа́се, / е́же помяни́ во Ца́рствии Твое́м.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Рукописа́ние на́ше на Кресте́ растерза́л еси́, Го́споди, / и вмени́вся в ме́ртвых, та́мошняго мучи́теля связа́л еси́, / изба́вль всех от уз сме́ртных Воскресе́нием Твои́м, / и́мже просвети́хомся, Человеколю́бче Го́споди, и вопие́м Тебе́: / помяни́ и нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Слава: Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го / вси единому́дренно, ве́рнии, славосло́вити досто́йно помо́лимся, / Еди́ницу Божества́, в Трие́х су́щую Ипоста́сех, / неслия́нну пребыва́ющу, про́сту, неразде́льну и непристу́пну, / Е́юже избавля́емся о́гненнаго муче́ния.

И ныне, Богородичен: Ма́терь Твою́, Христе́, / пло́тию безсе́менно ро́ждшую Тя и Де́ву вои́стинну, / и по рождестве́ пребы́вшую нетле́нну, / Сию́ Тебе́ приво́дим в моли́тву, Влады́ко Многоми́лостиве, / прегреше́ний проще́нию дарова́тися всегда́ зову́щим: / помяни́ нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Прокимен, глас 4: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, / и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий. Стих: Бо́же, Бо́же Мой, вонми́ Ми, вску́ю оста́вил Мя еси́?

Евангелие 7-е, от Матфеа, зачало 113:

Слава Тебе, Господи, слава Тебе

33И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место, 34дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить. 35Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий; 36и, сидя, стерегли Его там; 37и поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский. 38Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую. 39Проходящие же злословили Его, кивая головами своими 40и говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста. 41Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: 42других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; 43уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын. 44Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его. 45От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого; 46а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или́, Или́! лама́ савахфани́? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 47Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он. 48И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложи́в на трость, давал Ему пить; 49а другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его. 50Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. 51И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; 52и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли 53и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим. 54Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий.

Слава долготерпению Твоему Господи.

Таже псалом 50.

И посем Евангелие 8-е, от Луки, зачало 111:

Слава Тебе, Господи, слава Тебе

32Вели с Ним на смерть и двух злодеев. 33И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. 34Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий. 35И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. 36Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус 37и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого. 38И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: Сей есть Царь Иудейский. 39Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. 40Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? 41и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. 42И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! 43И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю. 44Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: 45и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине.46Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух. 47Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно человек этот был праведник. 48И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. 49Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. 

Слава долготерпению Твоему Господи.

И абие поем канон (трипеснец), творение господина Космы

Песнь 5

Ирмос: К Тебе́ у́тренюю, / милосе́рдия ра́ди Себе́ истощи́вшему непрело́жно / и до страсте́й безстра́стно прекло́ншемуся, / Сло́ве Бо́жий, / мир пода́ждь ми па́дшему, Человеколю́бче.

Слава, Тебе Боже, наша слава Тебе.

Умы́вше но́ги, и предочи́стившеся / та́инства причаще́нием Боже́ственнаго ны́не, Христе́, Твоего́, / служи́телие от Сио́на на Елео́нскую го́ру вели́кую с Тобо́ю взыдо́ша, / пою́ще Тя, Человеколю́бче.

Слава, Тебе Боже, наша слава Тебе.

 Зри́те, рекл еси́, дру́зи, не бо́йтеся, / ны́не бо прибли́жися час, я́ту Ми бы́ти, и убие́ну рука́ма беззако́нных, / вси же расточите́ся, Мене́ оста́вивше, / и́хже соберу́ пропове́дати Мя, Человеколю́бца.

Господи помилуй (3-жды)

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, / прииди́те, вси воспои́м: / Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: / а́ще и распя́тие терпи́ши, / Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Икос: Своего́ А́гнца А́гница зря́щи к заколе́нию влеко́ма, / после́доваше Мари́я просте́ртыми власы́ со ине́ми жена́ми, сия́ вопию́щи: / ка́мо и́деши, Ча́до? / Чесо́ ра́ди ско́рое тече́ние соверша́еши? / Еда́ други́й брак па́ки есть в Ка́не Галиле́йстей, / и та́мо ны́не тщи́шися, да от воды́ им вино́ сотвори́ши ? / Иду́ ли с Тобо́ю, Ча́до, или́ па́че пожду́ Тебе́? / Даждь Ми сло́во, Сло́ве, / не молча́ мимоиди́ Мене́, Чи́сту соблюды́й Мя. / Ты бо еси́ Сын и Бог Мой.

Песнь 8

Ирмос: Столп зло́бы богопроти́вныя, / боже́ственнии о́троцы обличи́ша, / на Христа́ же шата́ющееся беззако́нных собо́рище, / сове́тует тще́тная, / уби́ти поуча́ется / живо́т держа́щаго дла́нию. / Его́же вся тварь благослови́т, / сла́вящи во ве́ки.

Слава, Тебе Боже, наша слава Тебе.

От ве́ждей ученико́м ны́не сон, рекл еси́, Христе́, отряси́те, / в моли́тве же бди́те, да не в напа́сть вни́дете, и наипа́че Си́моне, / крепча́йшему бо бо́лий иску́с. / Разуме́й Мя, Пе́тре, / Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

Слава, Тебе Боже, наша слава Тебе.

Скве́рна сло́ва усте́н, никогда́же изреку́ Тебе́, Влады́ко, / с Тобо́ю умру́ я́ко благоразу́мен, / а́ще и вси отве́ргутся, возопи́ Петр. / Ни плоть, ниже́ кровь, но Оте́ц Твой откры́ ми Тя, / Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

Слава, Тебе Боже, наша слава Тебе.

Глубину́ прему́дрости Боже́ственныя и ра́зума, не всю испыта́л еси́, / бе́здну же Мои́х суде́б не пости́гл еси́, челове́че, Госпо́дь рече́. / Плоть у́бо сый, не хвали́ся, / три́жды бо отве́ржешися Мене́, / Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

Слава, Тебе Боже, наша слава Тебе.

Отрица́ешися, Си́моне Пе́тре, е́же сотвори́ши ско́ро, я́коже рече́ся, / и к тебе́ отрокови́ца, еди́на прише́дши устраши́т тя, Госпо́дь рече́. / Го́рце прослези́в, обря́щеши Мя оба́че Ми́лостива, / Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Честне́йшую Херуви́м, / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Слава, Тебе Боже, наша слава Тебе.

Па́губное собо́рище богоме́рзских, / лука́внующих богоуби́йц со́нмище, / предста́, Христе́, Тебе́, / и я́ко непра́ведника влеча́ше Зижди́теля всех, Его́же велича́ем.

Слава, Тебе Боже, наша слава Тебе.

Зако́на не разуме́юще нечести́вии, / гласо́м проро́ческим поуча́ющеся вотще́, / я́ко овча́ влеча́ху Тя, всех Влады́ку, непра́ведно закла́ти, Его́же велича́ем.

Слава, Тебе Боже, наша слава Тебе.

Язы́ком изда́нную жизнь, / с кни́жники уби́ти свяще́нницы преда́ху, / уя́звлени самозави́стною зло́бою, / естество́м Животода́вца, Его́же велича́ем.

Слава, Тебе Боже, наша слава Тебе.

 Обыдо́ша я́ко пси мно́зи, / и уда́риша, Царю́, лани́ту Твою́ зауше́нием, вопроша́ху Тя, / Тебе́ же ло́жна свиде́тельствоваху, / и вся претерпе́в, всех спасл еси́.

Таже ексапостиларий, трижды:

Разбо́йника благоразу́мнаго / во еди́ном часе́ ра́еви сподо́бил еси́, Го́споди, / и мене́ дре́вом кре́стным / просвети́ и спаси́ мя.

Таже Евангелие 9-е, от Иоанна, зачало 61:

Слава Тебе, Господи, слава Тебе

25При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. 26Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Же́но! се, сын Твой. 27Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе. 28После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. 29Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. 30Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух. 31Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу,- ибо та суббота была день великий,- просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. 32Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. 33Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, 34но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. 35И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. 36Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится. 37Также и в другом месте Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили. 

Слава долготерпению Твоему Господи.

Хвали́тны глас 3

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. / Хвали́те Го́спода с небе́с, / хвали́те Его́ в вы́шних. / Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. / Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, / хвали́те Его́, вся Си́лы Его́. / Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Стихиры на хвалитех, глас 4:

На 4: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Два и лука́вная сотвори́, перворожде́нный сын Мой Изра́иль: / Мене́ оста́ви, Исто́чника воды́ живо́тныя, / и ископа́ себе́ кладене́ц сокруше́нный, / Мене́ на дре́ве распя́т, / Вара́вву же испроси́ и отпусти́. / Ужасе́ся не́бо о сем и со́лнце лучи́ скры, / ты же, Изра́илю, не усрами́лся еси́, / но сме́рти Мя пре́дал еси́. / Оста́ви им, О́тче Святы́й, / не ве́дят бо, что сотвори́ша.

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Ки́йждо уд святы́я Твоея́ пло́ти, безче́стие нас ра́ди претерпе́: / те́рние, глава́; лице́, оплева́ния; че́люсти, зауше́ния; / уста́, во о́цте растворе́нную желчь вку́сом; / ушеса́, хуле́ния злочести́вая; / плещи́, бие́ния; и рука́, трость; / всего́ телесе́ протяже́ния на Кресте́; / чле́нове, гво́здия; и ре́бра, копие́. / Пострада́вый за ны и от страсте́й свободи́вый нас, / снизше́дый к нам человеколю́бием и вознесы́й нас, / Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас.

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. / Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Распе́ншуся Ти, Христе́, вся тварь, ви́дящи, трепета́ше, / основа́ния земли́ позыба́шася стра́хом держа́вы Твоея́; / Тебе́ бо возне́сшуся днесь, род евре́йский поги́бе, / церко́вная заве́са раздра́ся на дво́е, / и ме́ртвии от гробо́в воскресо́ша; / со́тник, ви́дев чу́до, ужасе́ся. / Предстоя́щи же Ма́ти Твоя́ вопия́ше, рыда́ющи ма́терски: / ка́ко не возрыда́ю и утро́бы Моея́ не бию́, / зря́щи Тя на́га, я́ко осужде́на, на дре́ве ви́сяща? / Распны́йся и погребы́йся, и воскресы́й из ме́ртвых, / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Слава, глас 6: Совлеко́ша с Мене́ ри́зы Моя́, / и облеко́ша Мя в ри́зу червле́ну, / возложи́ша на главу́ Мою́ вене́ц от те́рний, / и в десну́ю Мою́ ру́ку вда́ша трость, / да сокрушу́ их, я́ко сосу́ды скуде́льничи.

И ныне, глас тойже: Плещи́ Моя́ дах на ра́ны, / лица́ же Моего́ не отврати́х от заплева́ний, / суди́щу Пила́тову предста́х и Крест претерпе́х / за спасе́ние ми́ра.

Таже Евангелие 10-е, от Марка, зачало 69:

Слава Тебе, Господи, слава Тебе

43пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова. 44Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? 45И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. 46Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. 47Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.

Слава долготерпению Твоему Господи.

Славословие вседневное.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Таже: Сподо́би Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Евангелие 11-е, от Иоанна, зачало 62:

38После сего Иосиф из Аримафеи — ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев,- просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. 39Пришел также и Никодим,- приходивший прежде к Иисусу ночью,- и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. 40Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. 41На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. 42Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.

И поем стихиры самогласны, оба лика вкупе.

Глас 1: Вся тварь изменя́шеся стра́хом, / зря́щи Тя на Кресте́ ви́сима, Христе́, / со́лнце омрача́шеся, / и земли́ основа́ния сотряса́хуся, / вся сострада́ху Созда́вшему вся. / Во́лею нас ра́ди претерпе́вый, / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Глас 2. Стих: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, / и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий.

Лю́дие злочести́вии и беззако́ннии, / вску́ю поуча́ются тще́тным? / Вску́ю Живота́ всех на смерть осуди́ша? / Ве́лие чу́до, я́ко Созда́тель ми́ра / в ру́ки беззако́нных предае́тся, / и на дре́во возвыша́ется, Человеколю́бец, / да я́же во а́де у́зники свободи́т зову́щия: / долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Да́ша в снедь Мою́ желчь, / и в жа́жду Мою́ напои́ша Мя о́цта.

Днесь зря́щи Тя, Непоро́чная Де́ва, / на Кресте́ Сло́ве возвыша́ема, / рыда́ющи ма́тернею утро́бою, / уязвля́шеся се́рдцем го́рце, / и стеня́щи боле́зненно из глубины́ души́, / лице́ со власы́ терза́ющи. / Те́мже и пе́рси бию́щи, взыва́ше жа́лостно: / увы́ Мне, Боже́ственное Ча́до, / увы́ Мне, Све́те ми́ра, / что заше́л еси́ от о́чию Мое́ю, А́гнче Бо́жий? / Те́мже во́инства безпло́тных, / тре́петом содержи́ми бя́ху, глаго́люще: / непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка, / соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

На дре́ве ви́дящи ви́сима, Христе́, / Тебе́, всех Зижди́теля и Бо́га, / безсе́менно Ро́ждшая Тя вопия́ше го́рько: / Сы́не Мой, где добро́та за́йде зра́ка Твоего́? / Не терплю́ зре́ти Тя непра́ведно распина́ема, / потщи́ся у́бо, воста́ни, я́ко да ви́жу и Аз / Твое́ из ме́ртвых тридне́вное Воскресе́ние.

Слава, глас 8: Го́споди, восходя́щу Ти на Крест, / страх и тре́пет нападе́ на тварь, / и земли́ у́бо возбраня́л еси́ поглоти́ти распина́ющих Тя, / а́ду же повелева́л еси́ испусти́ти ю́зники, / на обновле́ние челове́ков. / Судие́ живы́х и ме́ртвых, / жизнь прише́л еси́ пода́ти, а не смерть. / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

И ныне, глас 6: Уже́ омака́ется трость изрече́ния, от суде́й непра́ведных, / Иису́с суди́мь быва́ет и осужда́ется на крест, / и стра́ждет тварь, на Кресте́ ви́дящи Го́спода. / Но естество́м телесе́, мене́ ра́ди стражда́й, / Благи́й Го́споди, сла́ва Тебе́.

Таже Евангелие 12-е, от Матфеа, зачало 114:

Слава Тебе, Господи, слава Тебе

62На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату 63и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну; 64итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого. 65Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. 66Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать.

Слава долготерпению Твоему Господи.

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

Трисвятое. По О́тче наш:

Тропарь, глас 4:

Искупи́л ны еси́ от кля́твы зако́нныя / Честно́ю Твое́ю Кро́вию, / на кресте́ пригвозди́вся, и копие́м пробо́дся, / безсме́ртие источи́л еси́ челове́ком, / Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

И отпуст:

И́же оплева́ния и бие́ния, и зауше́ния, и Крест, и смерть претерпе́вый за спасе́ние ми́ра, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.